Jubileusz 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie.


W minioną środę – 23 lipca – odbył się Jubileusz 40-lecia powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Radni Rady Gminy Rogóźno, sołtysi z Gminy Rogóźno, Marian Chylewski i Marzena Dembek – byli Dyrektorzy GOK w Rogóźnie, Marek Czarnuch – Dyrektor MGOKiS w Łasinie, Barbara Kosior – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, kierownicy jednostek oświatowych z terenu Gminy Rogóźno, druhowie z OSP Rogóźno i OSP Szembruk, byli pracownicy-instruktorzy GOK w Rogóźnie, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz zaproszeni goście.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, Magdalena Parol – Dyrektor GOK podsumowała dotychczasową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, a także przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem tej instytucji. Na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Rogóźnie odbyła się okolicznościowa zabawa taneczna dla mieszkańców gminy, którą hitami największych przebojów minionego wieku „okrasił” zespół DORIS BAND. Dla najmłodszych przygotowano upominki i zjeżdżalnię. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowego tortu jak i tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Budynek ośrodka powstał na przełomie lat 70-tych i 80—tych XX wieku w czynie społecznym mieszkańców Gminy Rogóźno. GOK w Rogóźnie został utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1981 r.Sala widowiskowa GOK w Rogóźnie gościła znane zespoły, aktorów i kabarety. Były też festyny i okolicznościowe wystawy. Z materiałów z tamtych lat wynika, że GOK rzeczywiście pełnił rolę placówki gminnej, a także koordynował pracę kulturalną szkół podstawowych. Funkcjonował zespół muzyczny, kabaretowy oraz teatralny.

Życzmy Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie życzymy kolejnych znamienitych jubileuszy.