Do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”.


Do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich pięciu obszarach.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

  1. Rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 000 zł.
  2. Rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 000 zł.
  3. Rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 000 zł.
  4. Inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 000 zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 000 zł.
  5. Nawadnianie w gospodarstwie – 100 000 zł.

Pomoc we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków i dokumenty aplikacyjne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kliknij.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.