Archiwum dnia: 23 lipca 2021


Jubileusz 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie.

W minioną środę – 23 lipca – odbył się Jubileusz 40-lecia powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Radni Rady Gminy Rogóźno, sołtysi z Gminy Rogóźno, Marian Chylewski i Marzena Dembek – byli Dyrektorzy GOK w Rogóźnie, Marek Czarnuch – Dyrektor MGOKiS w Łasinie, Barbara Kosior – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, kierownicy jednostek oświatowych z terenu Gminy Rogóźno, druhowie z OSP Rogóźno i OSP Szembruk, byli pracownicy-instruktorzy GOK w Rogóźnie, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz zaproszeni goście.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, Magdalena Parol – Dyrektor GOK podsumowała dotychczasową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, a także przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem tej instytucji. Na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Rogóźnie odbyła się okolicznościowa zabawa taneczna dla mieszkańców gminy, którą hitami największych przebojów minionego wieku „okrasił” zespół DORIS BAND. Dla najmłodszych przygotowano upominki i zjeżdżalnię. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowego tortu jak i tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Budynek ośrodka powstał na przełomie lat 70-tych i 80—tych XX wieku w czynie społecznym mieszkańców Gminy Rogóźno. GOK w Rogóźnie został utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1981 r.Sala widowiskowa GOK w Rogóźnie gościła znane zespoły, aktorów i kabarety. Były też festyny i okolicznościowe wystawy. Z materiałów z tamtych lat wynika, że GOK rzeczywiście pełnił rolę placówki gminnej, a także koordynował pracę kulturalną szkół podstawowych. Funkcjonował zespół muzyczny, kabaretowy oraz teatralny.

Życzmy Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie życzymy kolejnych znamienitych jubileuszy.


Strategiczna inwestycja rządowa będzie przebiegać przez Gminę Rogóźno.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. oraz projektanci z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. gościli w Urzędzie Gminy Rogóźno. Przedmiotem spotkania było omówienie projektu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Gustorzyn – Gardeja, którego część (ok. 12 km) przebiegać będzie przez Kłódkę, Rogóźno, Gubiny i Budy. W trakcie spotkania przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. zaprezentowali znaczenie inwestycji dla polskiego systemu gazowego oraz planowany harmonogram prac.

Jesienią br. zaplanowane są pierwsze spotkania z mieszkańcami gmin przez które będzie przebiegać ta inwestycja. Obecnie trwa faza projektowa, w której ustalany jest prawdopodobny przebieg tej strategicznej inwestycji przez nasz samorząd. W kolejnych etapach wydawane będą decyzje: środowiskowa, celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac planuje się na 2024 rok, a ich zakończenie w 2026.

Warto nadmienić, że budowa gazociągu relacji Gustorzyn – Gardeja jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac nad tym projektem oraz o terminach spotkań konsultacyjnych.