Promesa z programu EKO-STRAŻAK 2021 dla OSP Rogóźno.


W ramach tegorocznego naboru z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie otrzymała wsparcie w kwocie 8 400 zł na wymianę drzwi zewnętrznych w strażnicy. Pozostała kwota inwestycji o środki w wysokości 3 600 zł zostanie uzupełniona z budżetu naszego samorządu. Promesę w imieniu WFOŚiGW w Toruniu wręczył jego Prezes – Ireneusz Stachowiak w obecności m.in.: minister Iwony Michałek, poseł na Sejm RP dr Joanny Borowiak, doradcy wojewody Eweliny Lewandowskiej, dyrektor biura minister Anny Gembickiej – Magdaleny Nowak oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Kaczmarka.