Archiwum dnia: 2 lipca 2021


Uwaga, silny deszcz z burzami!!!

Zjawisko: silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 09:00 dnia 02.07.2021 do godz. 23:00 dnia 02.07.2021.

Przebieg: prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie nr 91.

 


Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rogóźno (wniosek dostępny pod adresem: https://ceeb.gov.pl/

W przypadku budynków już istniejących właściciel ma 12 miesięcy na przekazanie deklaracji. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Pomocą przy wypełnianiu deklaracji służą także pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno.

 

Dokumenty do pobrania:

Informator Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kliknij

Deklaracja-A-30.06.2021 – budynki i lokale mieszkalne – kliknij

Deklaracja-B-30.06.2021 – budynki i lokale niemieszkalne – kliknij

 

 

 


eZaświadczenie na portalu eKRUS.

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

  • zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,
  • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS,
  • zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia.

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

WAŻNE: Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.

 


Koniec remontu drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty.

 

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty o łącznej długości  2662 metry. Ostatni odcinek wyremontowała firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Koszt całości wyniósł 3 160 485,98 zł, z czego 1 579 627,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

W przecięciu wstęgi oraz objeździe wzięli udział: Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau, Starosta Grudziądzki Adam Olejnik, Wicestarosta Marcin Dziadzio, Członek Zarządu Aleksander Zadykowicz, Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof  Polesiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Marzena Dembek, radna powiatu Joanna Jasińska, radni gminy Rogóźno – Tomasz Kurzyński, Maciej Gachewicz i Radosław Wódka, poprzedni kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Janusz Różański i obecny kierownik Rafał Zieliński z zastępcą Jakubem Tadychem, a także  inspektor nadzoru robót remontowych.

Przy tej drodze zlokalizowany jest kamień upamiętniający budowę 9 km dróg przez mieszkańców Gromady Wydrzno w latach 60-tych. Z tego miejsca dziękuję Hannie Marszałek za jego odrestaurowanie i przywrócenie dawnej świetności.

 

fot. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu