Archiwum dnia: 24 czerwca 2021


KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 30 czerwca do 30 września br. Zapraszamy do udziału!

Regulamin i więcej informacji na temat konkursu na stronie www.krus.gov.pl.

 

 


Informacja Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowni Państwo,

Aby chronić legalny biznes i zasady uczciwej konkurencji w branżach najbardziej narażonych na występowanie szarej strefy, informujemy, iż Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi wiele działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.

 

Przypominamy o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Limit obrotu, powyżej którego powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej to 20 tys. zł lub mniej w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku (w proporcji do okresu działalności). Wskazany  powyżej limit obrotu nie ma jednak zastosowania do wszystkich branż.

 

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej bez względu na wielkość obrotu, występuje jeżeli:

 1. dokonywania jest dostawa m.in. wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN,
 2. świadczone są usługi m.in.:
 • związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

– świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

 

Ponadto, od 1 maja 2019 roku podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line, z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości (np. w przypadku branży gastronomicznej – wprowadzono obowiązek używania kas on-line przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tej branży, a także obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy on-line od 1 stycznia 2021 roku).

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały zawarte w poniższych aktach prawnych:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2020 poz. 732),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018 poz. 2519),
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2020 poz. 2317),
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 649),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.).

 

Dodatkowo przypominamy, że bieżące ewidencjonowanie przychodów ze sprzedaży detalicznej bezpośrednio przekłada się na wpływy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym zwiększają środki finansowe na rozwój regionu i inwestycje realizowane przez samorząd terytorialny.

 


Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jamy.

Szanowni mieszkańcy!

 

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno,
Marlena Lech – Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Szembruczku,

serdecznie zapraszają mieszkańców osiedla Jamy

na spotkanie

w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00
w budynku dawnej stołówki
dotyczące promocji Szkoły Podstawowej
w Szembruczku oraz spraw bieżących osiedla.


Uwaga, burze z gradem!!!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: aleksandrowski, brodnicki, golubsko – dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

 

Ważność: od godz. 08:00 dnia 24.06.2021r. do godz. 15:00 dnia 24.06.2021r.

 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane, w nocy 24/25.06.2021r. można spodziewać kolejnych zjawisk burzowych.

 

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie nr 84.


Umowa na odbiór odpadów w Gminie Rogóźno podpisana.

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że zakończona została procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno. Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy na okres 12 miesięcy z firmą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. z Grudziądza. Gminę Rogóźno reprezentował Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy, z kolei PUM Sp. z o.o. – Bogna Szałkowska – Prezes Zarządu oraz Rafał Chmielewski – Dyrektor.

Poniżej przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz zasady segregacji odpadów.

 

Harmonogram wywozu odpadów 01.07.2021 – 31.12.2021 r. – pobierz