Archiwum dnia: 1 czerwca 2021


Gminny Dzień Dziecka.

Dziś w Gminie Rogóźno odbył się po raz pierwszy Gminny Dzień Dziecka. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację: Dyrekcji i Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Szembruczku, Dyrekcjom i nauczycielom Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej w Białochowie, Szkoły Podstawowej w Rogóźnie oraz Szkoły Podstawowej w Szembruczku, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku, funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w tym wyjątkowym dniu, przy pełnym zabezpieczeniu sanitarnym, udało nam się zapewnić moc radości i uśmiechu na twarzach dzieci z terenu Gminy Rogóźno . Do zobaczenia za rok!!!

 


Informacja dla rolników dot. nowych kwot przychodu i kwoty granicznej za 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

 

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 12 maja 2021 r. poz. 440/.
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 maja 2021 r. poz. 478/.

 

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

 

 

 


Uwaga, burze z gradem!!!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski i żniński.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 01.06.2021 do godz. 23:00 dnia 01.06.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm. Porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie nr 77.

 


Gminna dotacja dla OSP Rogóźno na uzyskanie certyfikatu dopuszczenia CNBOP dla samochodu Mercedes 1234.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno podpisała z OSP Rogóźno umowę dotacji w kwocie 21.000 zł, na podstawie której sfinansowana zostanie modernizacja zabudowań pożarniczych i uzyskanie świadectwa dopuszczenia pojazdu Mercedes 1234 przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Świadectwo dopuszczenia pozwoli druhom-ochotnikom z OSP Rogóźno na włączenie pojazdu do podziału bojowego i tym samym jego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego samorządu.