Archiwum dnia: 24 maja 2021


Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Za 2020 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.540 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2021 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie.

 

 


Fundacja Biedronki pomoże seniorom z Gminy Rogóźno.

Dzięki współpracy Gminy Rogóźno i Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty trzeci rok z rzędu nasz samorząd bierze udział w programie „Na codzienne zakupy”. Tegoroczną edycją w Gminie Rogóźno zostanie objętych 6 seniorów. Wartość pomocy wyniesie 9.000 zł.

Program realizowany jest przez Caritas Polska w partnerstwie z Fundacją „Biedronka” i ma na celu całoroczną pomoc finansową dla osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe miejscowości lub wsie. Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 150 zł miesięcznie na karcie przepłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest do stycznia 2022 roku przez Caritas Polska we współpracy z Fundacją Biedronka. Do tej pory z programu w kraju w 2018 r. skorzystało 5 300 seniorów, w 2019 r. 6 600 potrzebujących, a w 2020 r. 10 000 beneficjentów.