Archiwum dnia: 6 maja 2021


Środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na projekt pn. „Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.”

Miło nam poinformować, że projekt pn. „Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.” złożony przez Gminę Rogóźno otrzymał dotację w kwocie 35.000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. W ramach projektu wykonamy konserwację miejsca pamięci, a także przeprowadzimy działania badawcze i edukacyjne. Dzięki funduszom pozyskanym z MKDNiS ważne dla społeczności gminy i regionu miejsce zyska po wielu latach nowe oblicze. Miejsce pamięci w Białochowie, to miejsce, które należy godnie uhonorować, tak aby pamięć o ofiarach, które naród polski złożył podczas II wojny światowej była przekazywana następnym pokoleniom.

 


Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 online na spis.gov.pl i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis.

Zarejestruj otrzymany kod w terminie od 22.04 do 7.07.2021 r. na stronie Loterii.

Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!
Im szybciej zarejestrujesz się w Loterii, tym więcej szans masz na wygraną!

 

Regulamin loterii dostępny w załączniku.


Wojewódzkie Spotkania z Organizacjami Obywatelskimi

Spotkanie otwarte z NGO – woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

10.05.2021 r, godz. 17:00-20:00

On-line ZOOM:

Program spotkania:


1. Powitanie i otwarcie spotkania
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
– Anna Leszczyńska, Przewodnicząca RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– Jolanta Pisarska-Bitowt, Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzadowych
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

5. Nie takie straszne RODO.
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:
Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• Województwem Kujawsko-Pomorskim

 

Termin spotkania: 10 maja 2021 r. godz. 17:00-20:00

Forma online na platformie ZOOM.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu proszę wysyłać na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Osoby zgłoszone otrzymają zwrotnie link do spotkania.