Archiwum miesiąca: kwiecień 2021


Sprawozdanie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2021 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

W załączeniu prezentujemy Sprawozdanie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2021 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.


Uwaga, przymrozki!!!

 

Zjawisko: Przymrozki/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy 8 powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 23:00 dnia 30.04.2021 do godz. 07:00 dnia 01.05.2021.

Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza przy gruncie do około -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 60.

 


Mikrogranty

Stowarzyszenie Kujawski-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych Tłok ogłosił nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 17.05.2021 r.

Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł. 

Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych zarejestrowaniem organizacji.

Zapraszamy również na webinar 06.05.2021 o 14.00.

https://osrodektlok120.clickmeeting.com/jak-zdobyc-srodki-na-dzialania-odplatne-w-twojej-organizacji-pozarzadowej-/register?_ga=2.154254846.779476975.1619522502-1009042110.16195225011

Nasi edukatorzy pracują zdalnie konsultując wnioski elektronicznie i telefonicznie.

Email: biuro@owies.eu

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty


Apel o wywieszenie flag narodowych.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy (1 Maja), Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 Maja) oraz Świętem Konstytucji 3 Maja zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Rogóźno z prośbą o wywieszenie w tych dniach flag państwowych na swoich domach.

Flaga jest symbolem naszej Ojczyzny, symbolem szczególnym. Jej widok budzi w nas szacunek dla naszego kraju oraz wielką radość z tego, że jesteśmy Polakami. Flaga podkreśla również poczucie wspólnoty narodowej, szczególnie potrzebnej w tym trudnym czasie.

Gest ten będzie wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz hołdem dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Pokażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji. Sprawmy, aby nasza Gmina w dniach świąt narodowych była biało-czerwona. Bądźmy dumni z bycia Polakami! Wywieśmy flagę.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Rozpoczęły się prace związane z równaniem gminnych dróg gruntowych.

Na terenie Gminy Rogóźno od dziś trwają prace polegające na profilowaniu (równaniu) gminnych dróg gruntowych połączone z ich remontami. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace zakończą się w pierwszej dekadzie maja. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności. Wszelkie sugestie dotyczące prowadzonych prac prosimy kierować do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno.

 

 

 


Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii  zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Rogóźno.

Osoby pragnące skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej przez telefon lub komunikator internetowy, prosimy o kontakt:

– ze Stowarzyszeniem OVUM od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00
pod numerem telefonu 56 662-94-92 lub  58 350-15-15.

Osoba pierwszego kontaktu umówi termin porady prawnej w dogodnej porze. W przypadku chęci skorzystania z porady prawnej online za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o nadesłanie opisu sprawy i ewentualnej dokumentacji adres e-mail biuro@ovum.org.pl ;

Starostwem Powiatowym pod numerem telefonu: 56 45 14 408, (w przypadku braku odpowiedzi na nr 56 45 14 400) lub wysłać prośbę o poradę na adres
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl wskazując inicjały osoby, która chce skorzystać z porady.

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych we wszystkich sprawach, niezależnie od miejsca zamieszkania.


Nowoczesne place zabaw już wkrótce na terenie Gminy Rogóźno.

Z radością informujemy, że projekt “Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóźno” otrzymał dofinansowanie w wysokości 97 342,00 zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania “Vistula – Terra Culmensis”. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie wyposażenie placów zabaw w Rogóźnie, Skurgwach i Białochowie w bezpieczne i solidne zestawy zabawowe, jak również mniejsze elementy, takie jak huśtawki, ważki i linaria. Mamy nadzieję, że planowana na ten rok inwestycja przyniesie wiele radosnych chwil najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy! Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Wszystkie trzynastki trafią na konta przed majówką.

Ponad 448,5 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma w tym roku tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę ponad 557 mln zł. Jeszcze przed majówką ZUS wypłaci ostatnią transzę trzynastek osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Całkowity prognozowany koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia w ZUS w całym kraju wyniesie przeszło 11,2 mld zł.

ZUS wypłaca trzynastą emeryturę wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota trzynastki dla wszystkich jest taka sama i wynosi 1250,88 zł brutto. Wyjątkiem jest renta rodzinna. Jeśli kwotę świadczenia pobiera kilka osób, to przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Co ważne z dodatkowego rocznego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

 

Dwie decyzje w jednej kopercie

Trwa wysyłka listów z decyzjami o przyznaniu tzw. trzynastki i nowej wysokości świadczenia po waloryzacji. W tym roku podobnie jak w ubiegłym, emeryci i renciści otrzymają dwie decyzje w jednej przesyłce pocztowej – dodaje rzeczniczka.

Dodatkowe świadczenie pieniężne oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoim świadczeniobiorcom wypłaca także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne i Biuro Emerytalne Służby Więziennej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

 

 

 


Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Do 9 maja rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z Covid-19. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem
nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny.

Rodzic może otrzymać zasiłek, gdy musi sam zająć się dzieckiem, bo placówka oświatowa dziecka  lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z Covid-19. Zasiłek nie należy się, jeśli dzieckiem w tym czasie może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie ubezpieczonego rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Natomiast rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

 

 

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.