Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnej substancji w powietrzu.

 

Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego 24h PM10.

 

Załączniki