Archiwum dnia: 5 listopada 2020


10 działań antykryzysowych dla firm.


W związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, rząd RP przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców:

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31 marca 2021 r. (wnioski) oraz do 31 czerwca 2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu (dla dużych firm, dużych MŚP, wszystkich branż).

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami (dla wszystkich branż oraz branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy (dla wszystkich branż).

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

7. Zwolnienie ze składek ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6- do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP  (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw (dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji).

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP (dla branży transportowej).

Listę działań przedstawiła KPRM.

 

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.


Walka z koronawirusem trwa – stan przed narodową kwarantanną.

Rząd RP 4.11.2020 wprowadził kolejne zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Od poniedziałku 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejszamy także limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczona będzie też działalność galerii handlowych. Hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu zamknięciu gospodarki.

Najważniejsze zmiany:

 • nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
 • przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada.

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

 • zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada; 
 • hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
 • ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych: otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
 • pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada;
 • kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada.

 

Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużone są do 29 listopada 2020:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 – obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszenie działania sanatoriów
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji, przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
 • zakaz organizowania spotkań i imprez
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)

 

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.

 


Powszechny Spis Rolny 2020 – to obowiązek.

Jeszcze niespełna tylko miesiąc i zakończy się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny 2020. Dlatego uczulamy Państwa i zachęcamy do wzięciu udziału w Spisie. Przypominamy: udział w tym ogólnopolskim badaniu na temat rolnictwa – to obowiązek.

Spis rozpoczął się we wrześniu br. Na obecnym etapie, Spisu dokonują również rachmistrzowie spisowi. Są to osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem, przeszkolone w zakresie dokonywania spisu, jak i zachowania tajemnicy spisowej.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników i umawiają się na rozmowę: albo w ramach osobistego spotkania lub na kolejną rozmowę telefoniczną – w dogodnym dla gospodarza terminie i czasie. Taki udział w Spisie, w dobie obecnie panującej pandemii, dla obu stron jest bezpieczniejszy.

Dlatego jeśli dzwonił do Ciebie rachmistrz spisowy, a Ty zastanawiasz się, czy musisz odpowiadać na jego pytania? Pamiętaj: udzielenie rachmistrzowi odpowiedzi to Twój obowiązek.

Zachęcamy gorąco do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Jest to badanie prowadzone przez instytucję publiczną, jaką jest Główny Urząd Statystyczny, i pozwala uzyskać całościowe dane na temat rolnictwa w Polsce. Informacje zebrane w Spisie są bardzo potrzebne: pozwalają ocenić stan tego sektora polskiej gospodarki – pokazać jego zasoby, ale i bolączki i na tej podstawie móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w przyszłości, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w skali Unii Europejskiej. Dlatego zapraszamy i zachęcamy: weź udział w spisie!

https://spisrolny.gov.pl/