Studium korytarzowe na odcinku pomiędzy S7 (Ostróda) i A1 (Nowe Marzy) kompletne.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania, które odbyło się z mojej inicjatywy 27 lutego 2020 r., poświęconego planowanym inwestycjom infrastrukturalnym w Gminie Rogóźno, publicznie prezentuje Państwu podstawowe założenia Studium Korytarzowego na odcinku pomiędzy S7 (Ostróda) i A1 (Nowe Marzy) przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Dokumentacja przygotowana na etapie Studium Korytarzowego pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac nad przygotowaniem inwestycji oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi. To wstępny etap przygotowania inwestycji. Wytyczono korytarze, w których docelowo będzie wybrany jeden z wariantów nowej drogi.

Podczas analizy sieci drogowej i zdefiniowania propozycji przebiegów drogi ekspresowej S5 GDDKiA wzięła pod uwagę m.in. zminimalizowanie ingerencji w istniejące skupiska zabudowań oraz liczbę ewentualnych wyburzeń. Brano pod uwagę również ominięcie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, wykorzystanie rezerw pod korytarze drogowe wskazane w zagospodarowaniu przestrzennym poszczególnych samorządów oraz wykorzystanie istniejących węzłów drogowych.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie – główne korzyści społeczeństwa osiągane są poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawę dostępności terenów (w tym inwestycyjnych), zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie liczby ofiar oraz skutków wypadków.

Korytarz 1 (różowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w nowoprojektowanym węźle Sarnowo.  Wykorzystuje rezerwę terenu pod drogę ekspresową przewidzianą w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Iława, przechodząc nad kolejową stacją manewrową (obiektem o dużej rozpiętości).

Korytarz 2 (zielony)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz. Korytarz wysunięty najbardziej na południe.

Korytarz 3 (niebieski)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki, m. Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz. Jako jedyny z wariantów omija od północy Iławę, przechodząc w obrębie jeziora Jeziorak oraz swym przebiegiem zbliżony jest do istniejącej Trasy Średnicowej w Grudziądzu.

Korytarz 4 (brązowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Nowe Marzy.

Korytarz zapewniający ciągłość S5. Jako jedyny przechodzi po północnej stronie Grudziądza, przekraczając Wisłę obiektem mostowym o dużej rozpiętości.

Korytarz 4 – alternatywne zakończenie Korytarza 4 w węźle Warlubie

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 99,3 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6,8 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Warlubie. Przeprowadzone analizy wykazały, że rozwiązanie alternatywne jest zbliżone do podstawowego.

 

Preferowanym do realizacji przebiegiem odcinka pomiędzy S7 (Ostróda) i A1 (Nowe Marzy) przez GDDKiA jest Korytarz 1 (różowy). Tym samym sprawdziły się moje zapowiedzi z lutego br. związane z brakiem jednoznacznego wówczas rozstrzygnięcia przebiegu w/w drogi. Także dzisiaj nie można z całą pewnością nie można wykluczyć różnych wariantów. Zatem należy dołożyć wszelkich starań aby interesy mieszkańców naszej gminy były zabezpieczone, przy czym nie dochodziło do rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.

Jednocześnie proszę Was o zapoznanie się z prezentacją GDDKiA, która została przedstawiona samorządowcom z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

z poważaniem

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 

Prezentacja GDDKiA – do pobrania.

 

S5_Ostroda-NoweMarzy_SK_2020.09.28