Archiwum dnia: 1 września 2020


1 września – 81 rocznica wybuchu II wojny światowej.

W rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej ogarniamy naszą pamięcią, refleksją i oddajemy hołd żołnierzom Wojska Polskiego. Wydarzenia z 1 września to jedno z najstraszliwszych doświadczeń w historii ludzkości. Pierwszą ofiarą wojennej agresji hitlerowskich Niemiec stała się Polska. We czci i zadumie wspominamy, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli w latach 1939-1945. Pamiętajmy o ofiarach innych narodowości, które pochłonęła wojna. Obok bólu i straszliwych doświadczeń, jest w nas również honor i duma. Wszyscy, którzy walczyli i ginęli za Polskę, za „wolność waszą i naszą”, są naszymi przewodnikami także na drogach współczesności.
Cześć Ich pamięci!


Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczęty!

Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

od dnia 1 września 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spisem objęto gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spisu można dokonać poprzez:

1) samospis internetowy, przez aplikację dostępną na stronie Internetowej GUS (https://spisrolny.gov.plprzez cały okres trwania spisu,
2) wywiad telefoniczny – przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego – w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r.,
3) wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych – w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r. Metoda ta będzie jednak możliwa, jeżeli  w kraju nie będzie silnych zaleceń ograniczania kontaktów bezpośrednich.

Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.
Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno gdzie zostało, w tym celu utworzone, w odrębnym pomieszczeniu, stanowisko komputerowe. Wszystkich zainteresowanych, proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Urzędu Gminy – Panem Patrykiem Rabanowskim (56 / 46 884 24). Respondenci, przy wypełnianiu formularza w siedzibie Urzędu, będą mogli skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe jest również dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 / 279 99 99), w kanale „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz telefoniczny lub rachmistrz terenowy.

Dane zebrane podczas spisu rolnego, są prawnie chronione.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/, a także w Gminnym Biurze Spisowym (56 / 46 884 24), lub też dzwoniąc na infolinię GUS (22 279 99 99).


Od września niższe limity dla dorabiających seniorów.


Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe.

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3.517,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia tj. 6531,90 zł. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3.517,20 zł do 6.531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 465,31 zł – zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35 zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3.517,20 zł przychodu.

Kto może dorabiać bez przeszkód?
O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.