Archiwum miesiąca: wrzesień 2020


Co powinniśmy wiedzieć o wściekliźnie?

Powiatowy Lekarz Weterynarii przygotował ulotkę informacyjną „Co powinniśmy wiedzieć o wściekliźnie”. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ulotką i jednocześnie przypominamy, że posiadacze psów są zobowiązani do szczepienia swoich czworonogów przeciwko wściekliźnie, które ma uchronić przed zachorowaniem.


Dołączyliśmy do kampanii „Pod biało-czerwoną”.

Informujemy, że Gmina Rogóźno przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.

Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców, trzeba zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu gov.pl, zgodnie z regulaminem dla Gminy Rogóźno – 100 głosów.

Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Imię i nazwisko Lidera – Krzysztof Polesiak

 

Dla ułatwienia podajemy link: https://bialoczerwona.www.gov.pl/,

Głosujemy dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w naszej małej ojczyźnie.


Od aktywizacji do samorealizacji – to jest to!

Projekt Od aktywizacji do samorealizacji, realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała oraz Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. W ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Dla kogo skierowany projekt?

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:

· Wiek powyżej 29 lat,

· Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

· Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

Otrzymasz – wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego 2014-2020.