Trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego.


Wójt Gminy Rogóźno przypomina, że producenci rolni, którzy nie wykorzystali całego limitu w I terminie, mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła w II terminie do 31 sierpnia 2020 r. – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Producenci rolni zajmujący się chowem lub hodowlą bydła winni dodatkowo dołączyć do wniosku dokument wydawany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100 l/ha użytków rolnych oraz 30 l/średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2020 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku będzie wypłacany od 1 do 30 października 2020 r. dla wniosków złożonych w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.