Oferta pożyczek unijnych dla mikroprzedsiębiorców.


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. – lokalna instytucja wspierania przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu dla mikroprzedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat i działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu oferuje unijne pożyczki PM-P, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Oprocentowanie oferowanych pożyczek wynosi poniżej 0,5%. Mikroprzedsiębiorca nie płaci prowizji z tytułu udzielonej pożyczki, a jej maksymalna wysokość pożyczki wynosi 100 tys. zł. z okresem spłaty maksymalnie do 6 lat.

Pożyczki PM-P udzielane są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej (wydatki bieżące i obrotowe). Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informację można uzyskać na stronie internetowej: gpk.grudziadz.pl lub w siedzibie GPK Sp. z o.o. , ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, Grudziądz, tel. 513 433 119, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl.