Kolejne konkursy Lokalnej Grupy Działania.


Lokalna Grupa Działania “VISTULA-TERRA CULMENSIS” ogłosiła 2 konkursy:

2/2020/G – aktywizacja społeczna (dof.  do 50.000,00 zł)  – nabór w dniach od 09 do 17 lipca http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo/620-konkurs-5-2019-g-3

3/2020/G – aktywizacja zawodowa (dof.  do 150.000,00 zł)  – nabór w dniach od 09 do 20 lipca http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo/619-konkurs-6-2019-g-3

 

Na potrzeby w/w konkursów organizuje również 2 spotkania:

02 i 03 lipca 2020 r. w godz. od 10:00 do 14:15 (świetlica Robakowo, gm. Stolno) http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/621-spotkania-informacyjno-konsultacyjne-z-zakresu-zasad-realizacji-i-rozliczania-projektow-grantowych-typ-szoop-w-k-p-1e-2b-oraz-2c

 

Zapraszamy do udziału w konkursach, w spotkaniach.