Ogłoszenie Wójta Gminy Rogóźno – Gminnego Komisarza Spisowego w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Rogóźno w 2020 r.


zal. 1 – Kwestionariusz osobowy

zal. 2 – Oświadczenie o niekaralności

zal. 3 – Oświadczenie RODO

Załączniki