Archiwum dnia: 22 czerwca 2020


Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Rogóźno.

Serdecznie zapraszamy na XVIII Sesję Rady Gminy Rogóźno, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. 

Proponowany porządek obrad dostępny na stronie http://rada.rogozno.ug.gov.pl/kalendarz-posiedzen.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XVIII Sesja Rady Gminy Rogóźno odbędzie się wyłącznie z udziałem mieszkańców, którzy zgłosili zamiar zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy Rogóźno.


ZUS – WYŻSZE LIMITY NA POSTOJOWE.

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41 zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi 15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Gmina Rogóźno pozyskała środki na Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno pozyskała 201.590,00 zł na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na terenie naszego samorządu. Dofinansowanie w wysokości 100% gmina pozyskała w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr WND‑POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz zapewnienie im wparcia merytorycznego w postaci szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych związanych z utworzeniem i efektywnym funkcjonowaniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Efektem działań będzie zwiększenie udziału osób dorosłych w różnych formach edukacji pozaformalnej, zgodnie z diagnozą potrzeb. Będzie to możliwe dzięki skutecznemu wsparciu merytorycznemu organów prowadzących i kadry szkół pełniących funkcję LOWE. Pracownicy zostaną wyposażeni w wiedzę oraz narzędzie, dzięki którym będzie możliwa realizacja oferty po zakończeniu realizacji projektu. Pracownicy otrzymają także wiedzę jak pozyskiwać dotacje oraz gdzie szukać konkursów, jak tworzyć wartościowe projekty, co przyczyni się do zapewnienia im nie tylko narzędzi merytorycznych ale również finansowych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o projekcie.