Archiwum dnia: 16 czerwca 2020


Raport o stanie Gminy – informacja o debacie

W oparciu o art. 28aa ust. ł ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Rogóźno – Krzysztof Polesiak przedstawił Radzie Gminy Rogóźno w ustawowym terminie, tj. do 31 maja 2020 r. raport o stanie Gminy Rogóźno za 2019 r.

Raport o stanie gminy będzie przedmiotem debaty na najbliższej sesji, która odbędzie się 23 czerwca 2020 roku (wtorek) od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Rogóźno mogą wziąć udział mieszkańcy gminy (osoby zamieszkujące na terenie Gminy Rogóźno). Udział w debacie uzależniony jest od dokonania do dnia poprzedzającego sesję, tj. 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) zgłoszenia dokonanego na ręce Przewodniczącej Rody Gminy Rogóźno. Zgłoszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać poparte przez co najmniej 20 osób. Na dowód poparcia osoba zamierzająca wziąć udział w debacie powinna przedstawić listę z podpisami. Formularz listy poparcia jest dostępny do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Rogóźno pokój nr 10 (sekretarz gminy).

Kolejność udziału w debacie zależy od złożenia zgłoszenia. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu liczby uczestników.

Zachęcamy do udziału w debacie.

Zgloszenie_do_debaty_Gmina Rogozno 2019


Spotkanie Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka z Senatorem RP – Ryszardem Boberem i Wicemarszałkiem Województwa – Zbigniewem Sosnowskim.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka z Senatorem RP Ryszardem Boberem oraz Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim. Tematem spotkania były aktualne programy krajowe i wojewódzkie w kontekście możliwości wsparcia Gminy Rogóźno w ważnych dla naszego samorządu projektach inwestycyjnych.