Archiwum dnia: 8 czerwca 2020


WAŻNE!!! Zasady głosowania korespondencyjnego w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

W załączeniu przekazujemy Państwu zasady korespondencyjnego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawione

przez Państwową Komisję Wyborczą w oparciu o uchwalone przez sejm RP przepisy prawa.

Ze względu na bardzo krótkie terminy na załatwienie spraw prosimy prosimy o zapoznanie się z nimi przez tych Mieszkańców gminy Rogóźno,

którzy chcieliby oddać głos w formie korespondencyjnej. Szczególnie istotne są zasady składania wniosku o głosowanie korespondencyjne.

Zasady oraz wzór wniosku o głosowanie korespondencyjne dostępne są na BIP Gminy w folderze:

Strona główna/Wybory/Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/Rok 2020/Komunikaty i informacje

Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane są także bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rogóźno – w Punkcie Obsługi Mieszkańca,

pod telefonem nr 56 468 84 93.

Informacja – mozliwosc głosowania korespondencyjnego na 28.06.2020

zalacznik-nr-1


Dopłaty 2020 – ostateczne terminy składania oświadczeń i wniosków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina o ostatecznych terminach, w których rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku mogą złożyć odpowiednie oświadczenia i wnioski.

Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie 8 czerwca 2020 roku (poniedziałek). Tydzień później, 15 czerwca 2020 roku przypada ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW.

Wnioski będzie można składać również po dniu 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Jednocześnie rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.


Gmina pozyskała środki na stworzenie jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie.

Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Rogóźno otrzymała dotację w wysokości 25.000 zł w ramach rządowego programu “POSIŁEK W DOMU I SZKOLE”. Dzięki tym środkom powiększonym o wkład własny naszego samorządu wyremontujemy i wyposażymy jedno z pomieszczeń, które będzie służyło naszym uczniom w Szkole Podstawowej w Rogóźnie do spożywania posiłków.

Warto dodać, że w 2019 roku nasz samorząd za ponad 30.000 zł wykonał remont i zakupił wyposażenie jadalni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szembruczku.