Archiwum dnia: 28 kwietnia 2020


Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojemników na odpady.

Urząd Gminy Rogóźno zawiadamia, iż zamierza zbyć następujące pojemniki na odpady:
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – zielony – 12 szt.
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – niebieski – 5 szt.
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – żółty – 1 szt.
•    Pojemnik koszowy metalowy o wymiarach ok. 110x90x100 cm – 16 szt.

Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:
1. Kupujący może złożyć ofertę kupna dowolnej ilości pojemników.
2. W przypadku złożenia kilku równoważnych ofert Sprzedający może wezwać potencjalnych nabywców do złożenia korekty zaproponowanej ceny. Materiał zostanie sprzedane kupującemu, który poda wyższą cenę.

Kontakt w sprawie postępowania
1. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą kontaktować się  w sprawach formalnych  z pracownikiem Urzędu Gminy p. Piotrem Kalickim pod numerem tel. 56 / 46 884 24.
2. Istnieje możliwość oględzin pojemników. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Rogóźno, p. Dorotą Grabowską pod numerem tel. 56 / 46 870 25.

Składanie ofert
Oferty kupna można składać bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno do dnia 04.05.2020 r. do godz. 12.00 na załączonym Formularzu. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Istnieje także możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej. Czytelny skan oferty można przesyłać w ww. terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl.

Minimalna cena za jaką Gmina Rogóźno zamierza sprzedać pojedynczy pojemnik wynosi: pojemnik plastikowy – 400 zł brutto (w tym VAT 23%); pojemnik koszowy – 200 zł (w tym VAT 23%).

Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojemników na odpady – do pobrania.

Formularz oferty kupna pojemników na odpady – do pobrania.


ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.
Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P).

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.