Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi druk obowiązujący od 21.04.2020 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi