Rusza nabór wniosków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie wnioskodawcy

Regulamin dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – Uchwala.XXIX.175.2017_28.12.2017