Archiwum dnia: 27 lutego 2019


Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno, w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych. W związku z powyższym:

  • W środę 27 lutego 2019 r. czasowo została wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa tę zostanie włączona ponownie 4 marca.
  • W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.Wnioski o dowód można składać maksymalnie do godz. 11.30,
  • Od godz. 12.00 w piątek 01.03.2019 r. nie będzie możliwości spersonalizowania wniosku o dowód i zaistnieje konieczność złożenia ponownego wniosku po 4 marca.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych

 

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że w marcu br. na terenie Gminy Rogóźno odbędzie się zbiórka następujących odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

  • sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), żarówki;
  • opony (tylko samochodowe), akumulatory, chemikalia;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowo-budowlanych.

Osoby, które nie mają możliwości organizacyjnych dostarczyć odpadów do w/w miejsc (osoby starsze, samotne) mogą telefonicznie pod nr 56 468 7 025 zgłosić fakt posiadania odpadów 2 dni przed planowanym terminem wywozu. Odpady zostaną od nich odebrane w tym samym dniu, po dokonanej zbiórce w wyznaczonych miejscach.

Terminy wywozu w/w odpadów w poszczególnych sołectwach znajdują się w załącznikach.

Ogloszenie o zbiórce Gmina Rogóźno 16.03.2019

Ogloszenie o zbiórce Gmina Rogóźno 23.03.2019

Ogloszenie o zbiórce Gmina Rogóźno 30.03.2019