Archiwum miesiąca: styczeń 2019


Zmiana godzin funkcjonowania Urzędu Gminy Rogóźno

 

 

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciwko potrzebom mieszkańców gminy Rogóźno informujemy, że z dniem 01.02.2019 roku zmieniamy godziny pracy Urzędu Gminy. W związku z powyższym począwszy od jutra jesteśmy do Państwa dyspozycji w poszczególne dni robocze w następujących godzinach:

Poniedziałek 07.00 – 15.00
Wtorek 08.00 – 17.00
Środa 07.00 – 15.00
Czwartek 07.00 – 15.00
Piątek 07.00 – 14.00


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów

Wójt Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Rogóźno, którzy ukończyli 65 rok życia, do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i organizuje go Fundacja Ekspert Kujawy z Inowrocławia. Szkolenia odbywać się będzie w grupie 8 – osobowej i obejmują 16 spotkań po 4 godziny lekcyjne z jedną przerwą. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma tablet w prezencie. Na miejsce spotkań szkoleniowych został wyznaczony Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji o projekcie udziela Pan Marek Buczkowski 660-465-836.

 


Odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że firma WIĄZAR w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i śliską nawierzchnią postanowiła odebrać odpady z nieruchomości trudno dostępnych w innym terminie. Odpady zostaną  odebrane przez firmę WIĄZAR wówczas gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.


Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne.

Wójt Gminy Rogóźno wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób młodych i starszych na m.in. rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje i pożyczki), szkolenia, staże zawodowe. W trakcie spotkania zostaną omówione możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób do i powyżej 29 roku życia.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2019 r., w godzinach od 11:00 do 14.00 w Grudziądzu – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B – 25.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: j.kolodziejski@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820, 797 304 124.


Nowa wersja programu Płatnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił dla przedsiębiorców nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r.. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.plkanale ZUS na YouTube.


Kondolencje

 

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

 

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska – miasta Solidarności.

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Spoczywaj w pokoju!

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

Piotr Całbecki                    Mikołaj Bogdanowicz               Ryszard Bober

Marszałek Województwa                  Wojewoda                         Przewodniczący Sejmiku

                                            Kujawsko-Pomorski                     Województwa

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.


ZMIANY W USTAWIE O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Od 1 stycznia br. zaczęły obowiązywać przepisy, które podnoszą limit paliwa, do jakiego można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.,

 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r..

Dla producenta rolnego posiadającego bydło do wniosku o zwrot podatku dodatkowo dołącza się:

 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.546 oraz z 2018 r. poz. 1642).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

 • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych;
 • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Zwrot podatku będzie wypłacany w następujących terminach:

1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.;

1 – 31 października 2019 r. w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r..

 

UWAGA – OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU!!!

Wniosek o zwrot akcyzy – kliknij aby pobrać

Załącznik do wniosku zestawienie faktur – kliknij aby pobrać


Ostrzeżenie meteorologiczne o marznącym deszczu

Uwaga mieszkańcy gminy Rogóźno,

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące marznącego deszczu występującego na terenie powiatu grudziądzkiego i brodnickiego od godz. 21:00 dnia 15.01.2019 r. do godz. 09:00 dnia 16.01.2019 r..

 

Marznący deszcz może utrudniać jazdę samochodem i stwarzać niebezpieczeństwo na drodze. Może też łatwo przekształcić się w gołoledź. W związku z powyższym zaleca się ostrożną jazdę na drogach.


e-Akta. Teraz prościej i taniej

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać dokumentację w wybranej przez siebie postaci – papierowo lub elektronicznie. Co więcej, za nowo zatrudnionych pracowników będzie ona przechowywana przez 10 lat, a nie 50 lat.

Dotychczas w Polsce obowiązywał jeden z najdłuższych okresów przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, czyli 50 lat. Dla porównania w Finlandii jest ona przechowywana przez 10 lat,
a w Danii zaledwie 5. Od stycznia także w Polsce skrócił się okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. O tym, jak długo pracodawca będzie przechowywał dokumentację pracowniczą, decyduje przede wszystkim data rozpoczęcia pracy u pracodawcy- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla nowo zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców od stycznia 2019 r. pracodawcy będą przechowywać dokumentację pracowniczą przez skrócony okres – 10 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników, którzy zatrudnieni zostali po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r. a przed dniem
1 stycznia 2019 r.
pracodawca może skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, ale tylko wówczas, gdy:

 • złoży oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych (ZUS RIA), oraz 
 • przekaże do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika/zleceniobiorcę zatrudnionego po raz pierwszy w tym okresie.

Raport informacyjny ZUS RIA zastąpi obowiązek wystawiania przez pracodawcę w formie papierowej dokumentów dołączanych do wniosków w sprawie przyznania świadczeń m.in. o wypłaconym przychodzie niezbędnym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dane z tych dokumentów ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego i będą one uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości.

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1999r. pracodawca będzie musiał przechowywać przez 50 lat. Tak będzie również, gdy w dokumentacji pracownika są dane
o okresach związanych z pracą górniczą.

Jaki jest termin na złożenie raportu ZUS RIA

Jeżeli pracownik zatrudniony w okresie 1999-2018 r. nadal pracuje (po złożeniu oświadczenia
(ZUS OSW), to pracodawca składa za niego raport informacyjny (ZUS RIA) dopiero po zakończeniu stosunku pracy, czyli wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń (ZUS ZWUA). Za pracowników, którzy zakończyli pracę przed złożeniem oświadczenia (ZUS OSW), pracodawca zobowiązany jest złożyć raporty ZUS RIA najpóźniej
w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia tego oświadczenia.

Zmiany w bieżąco składanych dokumentach

Od stycznia 2019 r. pracodawca będzie przekazywał więcej informacji związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców. W miesięcznych raportach ZUS RPA – płatnik będzie przekazywać szersze dane o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej za pracowników i zleceniobiorców. Raport RPA pracodawca będzie przekazywał tylko za ten miesiąc, w którym:

 • wypłaci pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłaci w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018r.
 • obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub macierzyństwa, np. obok zasiłku chorobowego wypłaci pracownikowi składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z kolei w formularzu wyrejestrowującym z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) pracodawca będzie przekazywał informacje o dacie i sposobie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz informację, z czyjej inicjatywy został on rozwiązany. ZUS dostosował też formularz ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się
w nim pole z łączną kwotą do zapłaty za dany okres rozliczeniowy.

Dane, które przekaże pracodawca w raportach ZUS RIA i ZUS RPA, ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu nie będą potrzebne dodatkowe dokumenty do wniosku o przyznanie świadczenia albo jego przeliczenie. Wyjątkiem są dokumenty potwierdzające okresy pracy do 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jeśli na podstawie danych od pracodawcy ZUS nie będzie mógł ustalić, czy wykonywana praca uprawnia do emerytury pomostowej lub wcześniejszej emerytury, poprosi pracownika o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Więcej informacji na temat zakresu danych, jakie będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmian wprowadzonych w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl

Szkolenia

Wszelkie kwestie, które dotyczą e-AKTA, zostaną omówione podczas szkoleń „E-akta – zmiany
w zasadach przechowywania akt pracowniczych”, które organizuje bydgoski i toruński oddział ZUS:

 • w Bydgoszczy, budynek ZUS przy ul. Św. Trójcy 33 w terminie :
 • 25.01.2019 r.

 • 15.02.2019r.

 • 06.03.2019r.

 • 22.05.2019r.

 • 25.06.2019 r.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00. Zapisy na szkolenie pod nr. tel. 52 34 -18 -157,
e-mail
katarzyna.robakowska@zus.pl

 • w Inowrocławiu, budynek ZUS przy ul. Solankowa 15 w terminie:
 • 28.02.2019r.

 • 30.04.2019r.

 • 27.06.2019r.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00. Zapisy na szkolenie pod nr tel. 52 356 10 22,
e-mail
joanna.kujawa@zus.pl, danuta.grzeskowiak@zus.pl.

 • w Toruniu, budynek ZUS przy ul. Mickiewicza 33/39, sala 41 w terminie:
 • 21.02.2019r.
 • 21.03.2019r.
 • 31.03.2019r.
 • 25.04.2019r.
 • 23.05.2019r.
 • 27.06.2019r.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 12:30. Zapisy na szkolenie pod nr. tel. 56 610 93 12

 • w Grudziądzu, budynek ZUS przy ul. Wybickiego 39, sala 302A w terminie:
 • 18.01 2019r.
 • 01.02.2019r.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 09:00. Bez zapisów.

 • We Włocławku, budynek ZUS przy ul. Płocka 167, sala 104 w ostatni piątek miesiąca:
 • 25.01.2019r.
 • 22.02.2019r.
 • 29.03.2019r.
 • 26.04.2019r.
 • 31.05.2019r.
 • 28.06.2019r.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 11:00. Bez zapisów.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Uwaga mieszkańcy gminy Rogóźno,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze występującym na terenie naszego województwa.

W związku z powyższym zaleca się, aby zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.

Treść ostrzeżenia – 13.01.19 silny wiatr