Archiwum miesiąca: listopad 2018


Informacja dotycząca przerw w dostawie energii elektrycznej

Niniejszym informuje się, że firma ENERGA – OPERATOR SA przekazała informację dotyczącą przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

21.11.2018 r. w godz. 9:00-13:00 Szembruk 1,5

21.11.2018 r. w godz. 8:00-11:00 Jamy 1 Nadleśnictwo, 2, Skurgwy 1,2

ENERGA przeprasza za uciążliwości związane z wyłączeniami prądu.


Gmina Rogóźno na trzecim miejscu listy rankingowej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

W dniu 13.11.2018r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski opublikował wstępną listę rankingową inwestycji drogowych , które otrzymają dofinansowanie w 2019 roku z ww. Programu.

Nasza gmina znalazła się na wysokim trzecim miejscu listy i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka – etap I. Dofinansowanie wyniesie 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. 740 000 zł.

Link do listy rankingowej


WYNIKI II TURY WYBORÓW

Nowym Wójtem Gminy Rogóźno zostanie Pan Krzysztof Polesiak, który w II turze wyborów samorządowych uzyskał 878 głosów.

Jak wynika z protokołu Gminnej Komisji Wyborczej drugi z kandydatów na fotel Wójta Gminy Rogóźno – Pan Zbigniew Wiśniewski zyskał -705 głosów.

Kadencja obecnego Wójta Gminy Rogóźno Pana Henryka Szpringiela upływa 16 listopada.