Archiwum dnia: 23 listopada 2017


Przebudowa drogi w miejscowości Szembruk

W dniu 14.11.2017r. dokonano odbioru kolejnej inwestycji gminnej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembruk”. Przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych w Szembruku na odcinku 998 mb. Inwestycja powstała przy finansowym wsparciu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 48,5 tys. zł, przy całkowitych kosztach jej wykonania w wys. 425 tys. zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z Wąbrzeźna.


Przebudowa drogi w miejscowości Jamy

Gmina zakończyła kolejną inwestycję drogową pn. Przebudowa drogi w miejscowości Jamy. Przebudowana została droga gminna relacji Jamy – Gardeja o długości 1720 mb. Droga posiada dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m, odpowiednio utwardzone pobocza oraz rowy odwadniające. Zastosowano elementy uspokojenia ruchu drogowego tj. wyspy separujące zlokalizowane w osi jezdni oraz wyspy azylu dla pieszych. Przebudowano skrzyżowanie, wybudowano peron przystankowy wraz z wiatą oraz wybudowano nowe chodniki. Koszt wykonania inwestycji to 1 601 tys. zł, z czego 50% gmina otrzymała z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.