Archiwum miesiąca: styczeń 2017


Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą “1% dla naszego regionu” – to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii “1% dla naszego regionu”

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zespół ma już za sobą kilka spotkań, podczas których wypracowane zostały metody, w oparciu o które chcemy dotrzeć z kampanią do jak największej rzeszy podatników, którzy bardziej uświadomieni zadecydują o przekazaniu części swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 16 stycznia 2017 r.

Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Pamiętaj – możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim – nic Cię to nie kosztuje – nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz !

Spot emitowany w radiu PIK – posłuchaj


Dofinansowanie na utylizację azbestu

azbestWójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2017 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1000 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2017 roku.
Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno pokój nr 16 w terminie do 3 marca 2017 roku.
Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 4687025 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl


Piękna sala sportowa

p1050742We wtorek 10 stycznia uroczyście otwarto pełnowymiarową salę sportową przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rogóźnie.

Uroczystość otwarcia sali sportowej swoją obecnością zaszczycił Ryszard Bober- Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Budowa obiektu była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. Całkowita wartość inwestycji to 3,4 miliona złotych. Dodatkowo z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano środki w wysokości 65 tys. zł na doposażenie sali gimnastycznej i utworzenie sali sensoryczno-ruchowej.

Sala sportowa o powierzchni blisko pół tysiąca metrów kwadratowych mieści m.in. boiska do siatkówki i koszykówki oraz składane trybuny. W ramach inwestycji powstały też dodatkowe pomieszczenia do zajęć rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych, zaplecze sanitarne, łącznik z budynkiem szkoły oraz parking.

Sala sportowa wraz z zapleczem rekreacyjnym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym to pierwszy tak nowoczesny obiekt sportowy w naszej gminie. Wójt Gminy Henryk Szpringiel podkreślił, że z obiektu korzystać mogą nie tylko uczniowie ale również wszyscy mieszkańcy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czyta więcej:

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/piekna-mamy-sale-sportowa-ciesza-sie-z-niej-mieszkancy-rogozna-zdjecia,11671154/

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30314-nowa-sala-sportowa-w-rogoznie


Zaproszenie na spotkanie informacyjne ZUS dotyczące świadczeń (renty, emerytury, emerytury kompensacyjne, zasiłki itp)

Zapraszam osoby zainteresowane uzyskaniem porad dotyczących świadczeń (renty, emerytury, emerytury kompensacyjne, zasiłki itp) udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na spotkanie informacyjne

w dniu 24 stycznia godz. 14:00

do sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Rogóźno

z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sekretarz Gminy

/-/ Paweł Żuchowski