Wójt gminy Rogóźno ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rogóźno


Wójt gminy Rogóźno ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rogóźno

Ogłoszenie o przetargu 1

Ogłoszenie o przetargu 2

Ogłoszenie o przetargu 3

Ogłoszenie o przetargu 4

Ogłoszenie o przetargu 5

Załączniki