Archiwum dnia: 3 czerwca 2016


Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi.

prow25 maja podpisana została umowa pomiędzy Gminą Rogóźno a Samorządem Województwa dotycząca dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE, programu PROW na lata 2014-2020. Wniosek naszej gminy wśród 137 gmin i powiatów znalazł się na 39 miejscu listy rankingowej . Przyznano dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 369 540 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu, powstanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ok. 1 km, co znacznie poprawi warunki życia naszych mieszkańców.


BUS 500+ zawitał do Rogóźna

W dniu 01 czerwca br. w ramach kampanii informacyjnej rządowego programu Rodzina 500+ Gminę Rogóźno odwiedził BUS 500+. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie promujące program 500+ w naszej gminie. W spotkaniu uczestniczył Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pani Dorota Hass-Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wójt Gminy Pan Henryk Szpringiel, Pani Janina Hoffmann -Przewodnicząca Rady Gminy i nasi milusińscy oraz mieszkańcy gminy. Wszyscy chętni mogli skorzystać ze szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji programu – udzielanych przez pracowników Kujawsko – Pomorskiego  Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy. Dzieci zostały obdarowane balonikami i lizakami z logo programu oraz słodyczami ufundowanymi przez Pana Wójta . Rozdawano bezpłatne materiały informacyjne. Dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rogóźnie zaprezentowały uczestnikom spotkania program artystyczny.