Oferta na Prowadzenie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno – zakup części rowerowych


Oferta złożona w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolnotariacie na Prowadzenie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno – zakup części rowerowych

Informacja Wójta na temat oferty

Oferta STAL

Formularz wniesienia uwag

Zarządzenie – informacja o wyborze

Załączniki