Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i innych na terenie Gminy Rogóźno w maju 2016r.


Informacja o zbiórce w dniu 14.05.2016

Informacja o zbiórce w dniu 21.05.2016

Informacja o zbiórce w dniu 28.05.2016

Załączniki