Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.


Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.

Informacje o konkursie

Druk ofertowy do pobrania

Załączniki