Zasady wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych – rejestr działalności regulowanej


Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie do wniosku o wpis do działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej stan na 31.12.2020