Przerwy w dostawie prądu na terenie Gminy Rogóźno.

Energa Operator S.A. zawiadamia o przerwach w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

08.08.2022 r. w godz. 8.30 – 14.30 Stacje: Rogóźno Zamek 1 (obca), 2; Rogóźno Młyn, 12

11.08.2022 r. w godz. 8.00 – 16.00 Stacje: Bukowiec 2, 3

 

Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące bieżących przerw w dostawie energii elektrycznej – kliknij w odpowiednią ikonę na mapie

 


78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia br. przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu o godzinie 17:00 włączone zostaną syreny systemu ostrzegania i alarmowania. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę i emitować będą dźwięk ciągły.
Oddamy w ten sposób hołd i uczcimy pamięć żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, poległych i zamordowanych w czasie zrywu powstańczego w Stolicy. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, zachęcamy do wywieszenia flag narodowych w miejscach publicznych oraz na prywatnych domach.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za odpady komunalne.

 

Gmina Rogóźno zawiadamia, że z dniem 1 sierpnia 2022 r. ulegają zmianie stawki opłat za odpady komunalne:

– dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

– dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości w wysokości 25,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca;

Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 78,00 zł. miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

 


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego (osiedle Jamy, blok Skurgwy, mieszkania w Rogóźnie i Szembruku) – opłata za centralne ogrzewania i stawki za podgrzanie wody.

Gmina Rogóźno zawiadamia, że ulegają zmianie stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynkach zasobu komunalnego Gminy Rogóźno – osiedle Jamy, blok Skurgwy, mieszkania w Rogóźnie i Szembruku. Powodem wzrostu opłat za centralne i stawki za podgrzanie wody jest ponad 3-krotny wzrost kosztów zakupu opału.

Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowym poziomie pozostaje stawka czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W/w zmiany opłat zostaną wprowadzone z dniem 1 listopada 2022 r.

 


Kolejne środki na gminne inwestycje w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja.

28 lipca 2022 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja na których funkcjonowały byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne. Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno w towarzystwie parlamentarzystów: Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrał z rąk Józefa Ramlaua Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego symboliczny voucher na kwotę 3 mln zł przeznaczony na rozbudowę i modernizację remiz ochotniczych straży pożarnych. To kolejne środki w tym roku pozyskane na gminne inwestycje w naszym samorządzie.

 


Wsparcie dla OSP z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Dziś Gminę Rogóźno odwiedził Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w towarzystwie Andrzeja Potoczka – prezesa Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Wiesława Czarneckiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rafała Chruścickiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Wsi. Spotkanie było okazją do przekazania na ręce Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno oraz druhów z OSP Rogóźno i OSP Szembruk wsparcia tychże jednostek ze Stowarzyszenia „Salutaris”. OSP Rogóźno otrzymało pilarkę spalinową, a z kolei OSP Szembruk czek na kwotę 20.000 zł, który stanowi kolejne środki do zakupu samochodu.
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie dla naszych druhów-ochotników, które bez wątpienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

 

 


Szkolenie on-line “Czyste powietrze – zmiany na plus”.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu serdecznie zapraszają na szkolenie on-line pn. „Czyste Powietrze – zmiany na plus”, które zaplanowane jest na 28.07.2022r, o godz. 10:00.
W programie:
– projekt doradztwa energetycznego
– informacje o Priorytetowym Programie „Czyste Powietrze”
– omówienie zmian obowiązujących od 15.07.2022r.
– pytania i odpowiedzi nt. zagadnień prowadzonego szkolenia.
Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę energetycznego WFOSiGW w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny i nie ma limitu osób uczestniczących w wydarzeniu.

Zaproszenie na warsztaty z bioaromaterapii z KASIĄ RAW.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie serdecznie zaprasza na warsztaty z bioaromaterapii z KASIĄ RAW. Przewodniczka po niezwykłych obszarach bioaromaterapii, joginka, autorka książki „Podstawy aromatoterapii w pracy z ciałem i emocjami”. W twórczej warsztatowej przestrzeni doświadczymy mocy naturalnych olejków eterycznych, zaczerpniemy dobrej energii płynącej z bogactwa esencji Natury.
Spotkanie odbędzie się już w piątek 29 lipca 2022 roku o godz. 11.00.
Zachęcamy do zapisów.
GOK 56 / 46 884 78.