Wizyta samorządowców z Gminy Nowe w Gminie Rogóźno.

W miniony czwartek w Urzędzie Gminy Rogóźno mieliśmy przyjemność gościć delegację samorządowców z Gminy Nowe. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy spotkał się Czesławem Wolińskim – Burmistrzem oraz Małgorzatą Murawską – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Nowem.

Głównym tematem było podsumowanie zmian organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Rogóźno, w tym współpraca niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. To kolejny samorząd, po gminie Papowo Biskupie, jest zainteresowany rozwiązaniami funkcjonującymi w naszej gminie.

 

 


Gminna Spółka Wodna z umową dotacji z budżetu gminy.

Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie podpisała umowę z Gminą Rogóźno dzięki której otrzyma z samorządowego budżetu dotację w wysokości 18.000 zł na realizację jej zadań statutowych. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na związane z poprawą stanu technicznego urządzeń melioracji oraz przywrócenia im prawidłowej funkcji na terenie Gminy Rogóźno.

 


Uwaga intensywne opady śniegu!!!

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023r.

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 23.


Spotkanie z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie planów budowy kolei dużych prędkości.

W minioną środę (01.02.2023 r.) Krzysztof Polesiak Wójt Gminy wraz z Magdaleną Pokojską – Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz firm: Transprojekt Gdański sp. z o.o. oraz Infra–Centrum Doradztwa sp. z o.o. które na zlecenie CPK wykonują Rozszerzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ-R) dla projektu pn. “Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz budowa linii kolejowej na odcinku Grudziądz-Gdańsk”.

W ramach projektowanych linii kolejowych, które mają powstać przy CPK, jest linia kolejowa nr 5 na odcinku Lipno-Gdańsk, nr 242 na odcinku Grudziądz–Warlubie, a także budowa łącznic spajających ww. linie z istniejącą siecią kolejową.

Bazą do analiz wariantów w ramach STEŚ są rozwiązana koncepcyjne wypracowane w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Lotniczego (SSL), dostępne pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

 


Przejście na emeryturę Dyrektor Małgorzaty Chodakiewicz.

Dziś po 40 latach pracy, w tym ponad 20 na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, odchodzi na emeryturę Pani Małgorzata Chodakiewicz. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy w imieniu naszej gminnej społeczności Pani Małgorzacie serdecznie podziękował za lata współpracy, serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły. Życzymy Pani wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia, czasu na realizację własnych pasji i marzeń oraz wytchnienia po latach wytężonej pracy.
Pełniącym obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie do czasy wyłonienie nowego dyrektora w drodze konkursu będzie Pan Wojciech Stogowski.

 


Dofinansowanie dla Gminy Rogóźno na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023. Na realizację zadania Gmina otrzymała 113 095 zł. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

 


Uwaga opady marznące!!!

Ostrzeżenia meteorologiczne

Opady marznące

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski

Czas obowiązywania: od godz. 01:00 dnia 27.01.2023r. do godz. 10:00 dnia 27.01.2023r.

Przebieg: Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 11.


Uwaga opady marznące!!!

Ostrzeżenia meteorologiczne

Opady marznące 

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski

Czas obowiązywania: od godz. 08:40 dnia 26.01.2023r. do godz. 13:30 dnia 26.01.2023r.

Przebieg: Miejscami obserwowane są i prognozowane słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 9.


UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ WĘGLA

Informujemy, iż z dniem 26.01.2023 r., w związku z kończącym się okresem dystrybucji węgla przez Samorząd Gminy Rogóźno oraz w związku z przypadkami nie uiszczania wpłat, konieczne jest wprowadzenie zmian w sposobie dystrybucji węgla w preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto za tonę.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej na bieżąco będą informować Mieszkańców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, o możliwości dokonania zapłaty oraz odbioru węgla.

 

 

 

Informacja będzie przekazywana za pośrednictwem SMS z nr telefonu: 609 738 750 o treści:

Urząd Gminy Rogóźno informuje o pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie …….. na rachunek bankowy o nr …………………… . Tytuł przelewu: L.DZ …/22 .

Szczegółowe informacje pod linkiem: ………………….. .

Odbiór węgla będzie możliwy w okresie do 14 dni od dokonanej wpłaty.

 

Po uzyskaniu informacji za pośrednictwem SMS, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o nr: 46 9500 0008 0000 0097 2000 0004 (BS Łasin).

W tytule przelewu bezwzględnie należy podać nr L.DZ (lista dziennika wpływu), wskazany w otrzymanej z Urzędu Gminy wiadomości SMS.

Po zaksięgowaniu wpłaty, Pracownicy Urzędu w terminie do 14 dni, poinformują Wnioskodawcę o możliwości odbioru węgla z placu Spółdzielni Kółek Rolniczych mieszczącego się pod adresem: Rogóźno 16A.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel.: 609 738 750.