Rada Gminy


Rada Gminy Rogóźno

kadencja 2018-2023

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

Hanna Hydzik

tel 56 4688493 w. 24

pok. 5

Przewodnicząca Rady Gminy pełni dyżur w każdy wtorek  w Urzędzie Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b od godz. 15:00 do 17:00 w pokoju nr 5,

Radni: Maciej Gachewicz
Jarosław Długoński
Mirosław Klonowski
Radosław Wódka
Ewa Włodarczyk
Krystyna Podziawo
Piotr Pawłowski
Jacek Kamiński
Kinga Halik
Łukasz Lech
Kamilla Marszałek
Jacek Chróścicki
Tomasz Kurzyński
Sylwia Mazurek

Komisje Rady:

Komisja Oświaty,Kultury,Zdrowia ,Pomocy .Społecznej i Porządku Publicznego
Przewodniczący:   Sylwia Mazurek
Członkowie:   Krystyna Podziawo
  Ewa Włodarczyk
  Hanna Hydzik
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Gminy
Przewodniczący:   Łukasz Lech
Członkowie:   Jarosław Długoński
  Tomasz Kurzyński
  Piotr Pawłowski
Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący:   Mirosław Klonowski
Członkowie:   Jacek Chróścicki
  Kinga Halik
  Radosław Wódka
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:   Jacek Kamiński
Członkowie:   Kamila Marszałek
  Maciej Gachewicz