Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie

Rogóźno 91b

86-318 Rogóźno

kierownik: mgr inż. Katarzyna Dudek

tel. 56 4688506

e-mail:gops@rogozno.ug.gov.pl

pok. 1